Lesson 19 คำกริยารูป た

posted on 18 Jul 2008 20:13 by winkung in Lesson

 Lesson 19

บทนี้จะเรียนเกี่ยวกับการใช้กริยารูป
สำนวนที่ใช้บอกว่า
เคย หรือ ไม่เคย ... ต้องใช้รูป ในการบอก
และในบทนี้จะเรียนถึงการบอก
สภาพ ว่ามีการเปลี่ยนแปลง มากขึ้น , น้อยลง
หรือ
กลายเป็น... โดยการใช้คู่กับคำกริยา
なります
งั้นก็ไปดูกันเล้ยยยยย !

 Grammar

1. คำกริยารูป
2. คำกริยารูป
た ことが あります
3. คำกริยารูป
たり、คำกริยารูป たり します
4. คำคุณศัพท์
い(~い)→ ~く なります
  คำคุณศัพท์ な[な] ~ なります
  คำนาม に なります
5.
そうですね

 การผันกริยารูป

หลักการผันกริยารูป จะเหมือนกับวิธีการผันกริยารูป ทุกอย่าง..
เพียงแค่เปลี่ยนตัวท้ายสุดจาก
ไปเป็น た เท่านั้นเอง

กลุ่มที่

รูป ます

รูป

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます

ます*

いそます

ます

ます

とまます

ます

ます

はなます

かいた

いった

いそいだ

とまった

かった

まった

はなした

2
 

たべます

でかけます

おきます*

あびます*

できます*

みます*

たべた

でかけた

おきた

あびた

できた

みた

3

きます

します

せんたくします

きた

した

せんたくした

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example

1.おさけを飲んことがあります
Osakewo nondakotoga arimasu.
เคยดื่มเหล้า

 คำกริยารูป たことがありますแปลว่า เคย ทำกริยานั้นมาแล้ว


2.日本人の家に泊まっことがあります

  ...はい、あります
Nihonjinno uchini tomattakotoga arimasuka.
Hai, arimasu.
เคยค้างที่บ้านของคนญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
เคยครับ

 สามารถทำเป็นประโยคคำถามได้โดยการเติม ท้ายประโยค
และถ้าเคยทำ...ให้ตอบว่า
あります แต่ถ้าไม่เคย ..ให้ตอบว่า ありません3.よるはおふろに入ったり、テレビを見たり します

Yoruwa ohuroni hattari, terebiwo mitari shimasu.
ตอนค่ำก็อาบน้ำโอฟุโระบ้าง ดูทีวีบ้าง

 คำกริยารูป たり、คำกริยารูป たり しますใช้เพื่อบอกว่าได้ทำอะไรมาบ้าง
แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำทั้งหมด ..เป็นเพียงหยิบยกมาบอกแค่
ส่วนหนึ่ง เท่านั้น
จะไม่เหมือนกับการใช้รูป
เชื่อมประโยค ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

4.出張のまえに、なにをしなければなりませんか.
...資料を作ったり、レポートを送ったり します
Shuccyounomaeni naniwo shinakereba narimasenka.
Shiryouwo tsukuttari, repo-towo okuttari shimasu.
ก่อนจะไปทำงานนอกสถานที่ ต้องทำอะไรบ้างครับ
ทำเอกสารข้อมูลบ้าง และก็ส่งรายงาน5.安なりました

Yasuku narimashita.
ราคาถูกลงแล้วนะ

 なります เมื่อใช้คู่กับคำคุณศัพท์จะเป็นการบอก สภาพ ของคำคุณศัพท์นั้นว่า
มากขึ้น หรือ น้องลง
คำคุณศัพท์
い(~い)→ ~く なります5.部長なりました
Bucyouni narimashita.
กลายเป็นผู้จัดการฝ่ายแล้ว

 กรณีคำคุณศัพท์ และคำนามนั้น ต้องเติม ก่อนแล้วจึงตามด้วย なります


6.スポーツをしませんでしたから、体がよわなりました
supo-tsuwo shimasendeshitakara, karadaga yowaku narimashita.
เพราะว่าไม่ได้เล่นกีฬา ร่างกายเลยอ่อนแอลง

Comment

Comment:

Tweet

#1 By the ping
ขอยคุณครับที่ดูให้ .. จริงๆเขียน ha แต่ออกเสียงว่า wa อะsad smile
งั้นเดี๋ยวแก้คับผม cry

#2 By ウィン on 2008-07-18 21:17

3.yoru wa
ก่อนหน้านี้เป็น wa ก็ถูกแล้ว แต่ไหงตั้งแต่Lesson17กลายเป็น ha ไปได้ล่ะคะsad smile

#1 By the ping on 2008-07-18 21:13Recommend