บทนี้จะกล่าวถึงการใช้สำนวน ให้คำแนะนำ หรือ ตักเตือน ...ほうがいいです
จะมีสองอย่างคือแนะนำ
ให้ทำ และ อย่าทำ ซึ่งจะใช้กริยารูป และรูป ない ตามลำดับ
และเนื่องจากว่าเป็นสำนวนแนะนำ เพราะฉะนั้นไม่ควรใช้กับผู้อาวุโสกว่า และก็จะไม่ใช้กับตัวเราเองด้วย


อีกสำนวนนึงที่กล่าวถึงในบทนี้คือสำนวนการคาดคะเน ซึ่งมีอยู่สองสำนวนคือ

1. でしょう เป็นการคาดคะเนจากตัวผู้พูดเองว่าคงเป็นเช่นนั้น กรณีถ้าเติม ต่อท้าย
จะกลายเป็นประโยคคำถามที่แฝงว่าต้องการคำตอบจากคู่สนทนา

2.
かもしれません สำนวนนี้ก็เป็นสำนวนคาดคะเน แต่ความหนักแน่นจะน้อยกว่าสำนวนข้างบน

ในเรื่องของการคาดคะเนนี้จะมี
adv อยู่ 3 ตัวที่ใช้บ่อยคือ きっと、たぶん、もしかしたら
1. きっと แปลว่า แน่นอน เป็นการคิดอย่างมั่นใจในเรื่องที่พูด
2.
たぶん แปลว่า บางที บางทีอาจจะ..... เป็นการกล่าวที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
มักจะใช้คู่กับ
でしょう หรือ とおもいます คิดว่าบางที....
3.
もしかしたら บางทีอาจจะ... ระดับความมั่นใจน้อยมากๆ มักใช้คู่กับ かもしれません1. คำกริยารูป ほうがいいです
คำกริยารูป ない

2. คำกริยารูปธรรมดา
คำคุณศัพท์