บทนี้จะกล่าวถึงการใช้กริยารูป
คำสั่ง และรูป ห้ามปราม
กริยารูปคำสั่งคือ การบังคับให้คู่สนทนาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส่วนรูปห้ามปรามคือ การไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เนื่องจากมีความหมายเชิงแสดงอำนาจ ดังนั้นไม่ควรใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่านะครับ
- -“

นอกจากนี้ ในบทนี้จะกล่าวถึงสำนวนการใช้ถามว่า อ่านว่าอะไร  และ เขียนว่าอะไร
รวมไปถึงสำนวน
การแปลความหมายของคำ ก็จะได้เรียนในบทนี้ด้วย

1. รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม
2. วิธีใช้รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม

3. ~
と読みますและ ~ と書いてあります
4.  X  は Yという意味です

5. ประโยค           と言っていました
     รูปธรรมดา

6. ประโยค      とつたえていただけませんか
   
รูปธรรมดา


การทำให้เป็นกริยารูปคำสั่ง
กริยากลุ่มที่ 1 เปลี่ยนเสียงท้ายของคำกริยารูป
ます ให้เป็นเสียง
กริยากลุ่มที่ 2 ไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไร ให้เติม
られ ต่อท้ายแล้วตามด้วยด้วย ます
กริยากลุ่มที่ 3 ดูตามตารางได้เลย

ます形

命令形รูปคำสัง

禁止形รูปห้ามปราม

ます

およます

ます

あそます

すわます

ます

ます

ます

 

およ

あそ

すわ

 

およ

あそ

すわ

 

さげます

でます

みます

おります

さげ

おり

さげ

おり

ます

ます

こい

しろ

くる

する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีใช้รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม

1. เมื่อผู้มีอาวุโสกว่า หรือ พ่อ แม่ ออกคำสั่ง เช่น

早くねろ นอนเร็วๆ
遅れるな   อย่า (มา)สายนะ

2. ใช้ในหมู่เพื่อนสนิทผู้ชายด้วยกัน และเพื่อความนุ่มนวลของประโยคมักลงท้ายด้วย

あした家へ来い(よ) พรุ่งนี้มาที่บ้านสิ
あまり飲むな(よ) อย่าดื่มมากนักล่ะ

3. ใช้เมื่อไม่มีเวลาพอที่จะใช้รูปสุภาพ เช่นตามโรงงานหรือกรณีฉุกเฉิน

逃げろ  หนีเร็ว
エレベーターを使うな  ห้ามใช้ลิฟท์

4. ใช้เวลาพูดสั่งกับกลุ่มฝึกหัดหรือนักเรียนที่กำลังฝึกกีฬา

休め   หยุดพัก
休むな   ห้ามพัก

5. ใช้ในเวลาเชียร์กีฬา  .. กรณีนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้

頑張れ  สู้เขา  สู้เขา
負けるな   อย่ายอมแพ้นะ

6. เมื่อต้องการให้ได้ผลอย่างหนักแน่นและชัดเจน มักใช้กับพวกป้ายจราจร

止まれ หยุด   (ที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยมากกกกกกกกกกกกก)
入るな  ห้ามเข้า1.せきを外